Czytasz, więc znasz

Czytasz, więc znasz – to proste hasło promujące czytelnictwo. Nie każdy z nas jednak wie, czym tak naprawdę jest czytanie i co ono daje. Czytanie pozwala rozwinąć umysł, poznać świat i innych ludzi, a także doświadczać ich emocji. Dzięki czytaniu możemy dowiedzieć się o sobie dużo więcej niż tylko to, co napisane jest na kartkach książek. To najlepsza droga do poznania siebie i rozbudzenia własnej inteligencji.

Czytasz, więc znasz – czyli jak czerpać korzyści z czytania. Jak się okazuje, czytanie ma wiele zalet, a najważniejsze z nich to: rozwój umysłu, poszerzenie wiedzy oraz ochrona przed chorobami.

Czytanie poprawia funkcjonowanie mózgu. Dzięki czytaniu aktywność mózgu jest intensywniejsza, a tym samym poprawia się pamięć i uczenie. Ponadto dzięki regularnemu czytaniu rozwija się kreatywność oraz wyobraźnia.

Poszerzona wiedza to podstawa sukcesu we współczesnym świecie. Czytanie to doskonała metoda na jej zdobywanie. Jest ona bowiem źródłem informacji na temat różnych dziedzin życia. Czytanie pozwala też lepiej zrozumieć świat, a tym samym lepiej funkcjonować we społeczeństwie.

Czytanie chroni nas przed chorobami. Dzięki czytaniu nasze myśli są bardziej skupione, co sprawia, że stres jest mniejszy. Ponadto regularne czytanie poprawia koncentrację oraz pamięć.

Czytasz, więc znasz – czyli podstawy czytania ze zrozumieniem. Jeśli masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem tekstu, to warto sięgnąć po kilka prostych sposobów, które pomogą Ci poprawić Twoją wiedzę na ten temat. Zacznijmy od podstaw: Czytanie ze zrozumieniem to proces, podczas którego ciekawi nas treść danego tekstu oraz jego sens. Oznacza to, że powinniśmy próbować odpowiedzieć sobie na pytanie: Co autor chciał przekazać swoim czytelnikom? Jakie informacje zawarł w swojej publikacji? Ważnym elementem jest także analiza struktury tekstu – czyli określenie, w którym miejscu dana informacja się pojawia oraz jakimi środkami stylistycznymi posługuje się autor. Na koniec warto postawić sobie pytanie: Jak to, co przeczytałam/em, mogę wykorzystać w moim życiu?

Czytasz, więc znasz – to credo każdego czytelnika. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że czytanie to nie tylko zagłębianie się w historie przedstawione na kartkach książek? Czytanie to także poznawanie samego siebie, swoich talentów i możliwości. Dzięki czytaniu dowiadujemy się, czego chcemy, a czego unikamy. Poznajemy również świat widziany oczami innych ludzi. To właśnie dzięki literaturze odkrywamy nowe miejsca na ziemi oraz głębsze sensy najbardziej znanych historii. A to wszystko dzięki prostym gestom: podnoszeniu do ust książki i opuszczaniu jej na kilka sekund ponownie na stoliku.

Czytasz, więc znasz – to hasło przewodnie kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje. Jej celem jest uświadomienie Polakom, że czytanie książek to najlepsza droga do poznania świata i sekretów doskonałego funkcjonowania społeczeństwa. Kampania ma na celu również podniesienie prestiżu czytania w oczach Polaków oraz zachęcenie ich do sięgania po książki nie tylko w czasie wolnym, ale też podczas codziennych obowiązków.

Zaangażowanie Polaków w czytelnictwo książek na poziomie 63 proc. oznacza, że nasz kraj plasuje się powyżej średniej Unii Europejskiej (58 proc.) i daleko za liderami – Norwegią (96 proc.) i Szwajcarią (94 proc.). Jednocześnie jednak warto podkreślić, że nasza liczba czytelników systematycznie spada. W roku 2002 było nas 75 proc., a w 2016 – 63 proc. Oznacza to, że co siedem lat spada o 12 punktów procentowych liczba osób deklarujących regularne czytanie książek. Jak zatem zachęcić więcej Polaków do sięgnięcia po literaturę?

Nauka czytania od najmłodszych lat ma ogromny wpływ na późniejsze zainteresowanie daną formułą aktywności umysłowej. Według badań CBOS aż 80 proc. rodziców deklaruje, że ich dziecko lubi czytać, jeśli już od najmłodszych lat systematycznie ćwiczono ich umiejętność czytania na poczekaniu. Z drugiej strony jedynie 8 proc. badanych rodziców twierdzi, że ich dziecko nauczono się samodzielnie czytać już w wieku 4 lat lub młodszym. Tymczasem według badań Ministerstwa Edukacji Narodowej 32proc. pierwszo- i drugoklasistów potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela ze strony rodziców lub opiekunów ze swobodnym czytaniem tekstu drukowanego.

Według ekspertki Fundacji Dzieci Niczyje Anny Potockiej-Musiał „Odpowiednia edukacja od malucha powinna dać mu solidny fundament do dalszeho samorealizowania siê w sferze intelektualnej oraz emocjonalno-spo³ecznego rozbudzenia potrzeb poznawczo-artystycznych”. Nalegamy wiêc na potrzebê edukacyjn± reformy systemu o¶³oboksowe± oraz tablic rektorek domagaæ siê bardzie indywidualizmu procesu edukacyji dziecka .

Najbardziej widoczn± barier± utrudniajac± rozbudzeniu ¶wiadomo¶ci literackiego spo³eczeñstwa s±: brak stosownego programu nauczania literatury we wszystkich typach szkolnictwa oraz obni¿onego statusu literatury wobec innych dyscyplin humanistycznych np.: historii, geografii itp.). Brakuje równie¿ motywowania uczniowskiego do ¶wiadomego i aktywnego ud participation à wartosæ dodana ³amaniem stereotyp ów o „leniwych” Polakach .

Podsumowuj±c , mo¿emy stwierdziæ , ¿e aby poprawiæ statykê czytelnicza spo³eczeñstwa polskieg musimy intensywnij troske o edukacje dziecka ju od malucha . Dobra edukacja ,systematyzujaca nauke literyzacji we vseh etapah formalnego systemu edukacji mo¿liwe jest do realizaci poprze reformê programowa .